ITA

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HSX)

Công bố thông tin: ITA giải trình chậm CBTT

CTCP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (ITA) có công văn giải trình sau khi Sở GDCK Tp.HCM phản hồi về việc không công bố nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2012.

 

ITA cho biết, trong quá trình thực hiện, bộ phận văn thư của Công ty đã sai sót thất lạc chuyển fax nhanh cho Quý Sở.

Một lần nữa Công ty xin rút kinh nghiệm và cố gắng thực hiện kịp thời các nội dung công bố thông tin theo đúng quy định.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 913,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 685,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,0 +0,2 (1,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -26,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX15,8 -0,2 (-1,3%) 2,43,5
HNX14,6 +1,1 (8,1%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược