ITA

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HSX)

Vi phạm CBTT: ITA bị nhắc nhở chậm CBTT

Sở GDCK Tp.HCM đã có công văn nhắc nhở CTCP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (ITA) trong việc chậm công bố nghị quyết Hội đồng quản trị.

 

Ngày 21/3 Sở đã nhận được hồ sơ niêm yết bổ sung 115.678.032 cổ phiếu phát hành riêng lẻ để cấn trừ công nợ của Itaco, trong đó bao gồm nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 6/11/2012 thông qua phương án phát hành riêng lẻ.

Như vậy, ITA đã chưa công bố thông tin theo đúng quy định và Sở đề nghị công ty chấn chỉnh công tác công bố thông tin.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 913,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 685,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,0 +0,2 (1,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -26,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX15,8 -0,2 (-1,3%) 2,43,5
HNX14,6 +1,1 (8,1%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược