ITA

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HSX)

Quyền lợi cổ đông: ITA – 2/4 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức đại hội dự kiến vào ngày 26/4/2013.

 

Ngày 20/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 317/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã CK: ITA) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 02/04/2013

Ngày đăng ký cuối cùng            : 04/04/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thời gian thực hiện                    : 26/04/2013

Địa điểm thực hiện        : Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E. City Tân Đức, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Nội dung Đại hội:

  • Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
  • Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2012
  • Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
  • Và các vấn đề khác có liên quan

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 913,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 685,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,0 +0,2 (1,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -26,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX15,8 -0,2 (-1,3%) 2,43,5
HNX14,6 +1,1 (8,1%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược