ITA

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: ITA – Market Vectors ETF Trust giảm tỷ lệ sở hữu xuống 6,91%

Sau khi bán ra gần 500.000 CP, tỷ lệ sở hữu của Market Vectors ETF Trust – Market Vector – Vietnam ETF tại ITA giảm từ 7,02% xuống còn 6,91%.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Market Vectors ETF Trust – Market Vector – Vietnam ETF

Mã chứng khoán: ITA

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 31.201.549 CP, tỷ lệ 7,02%

Số lượng CP đã bán: 470.960 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.730.589 CP, tỷ lệ 6,91%

Lý do thay đổi sở hữu:Bán

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/3/2013.

lass=MsoNormal>Ngày niêm yết có hiệu lực: 20/03/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 913,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 685,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX17,8 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -24,0 (-100,0%) 1,97,2
HSX26.542,2 +26.530,2 (221.085,0%) 2,04,3
HSX362.741,8 +362.738,6 (11.265.173,0%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (335.028,0%) 0,232,7
HNX30,0 0,0 (0,0%) 2,43,5
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 10,01,1
HSX831.652,5 +831.584,2 (1.217.546,5%) 3,44,9
HSX194.642,1 +194.627,8 (1.361.033,4%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược