ITA

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HSX)

Công bố thông tin: ITA đã chào bán 115,68 triệu cổ phiếu

Số cổ phiếu ITA chào bán chiếm 82,63% trong tổng số cổ phiếu được phép phát hành

 

CTCP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (ITA) công bố kết quả chào bán cổ phiếu để cấn trừ công nợ.

Theo đó, ITA đã phân phối gần 115,68 triệu cổ phiếu cho 04 cổ đông là Đại học Tân Tạo, Công ty Delta Miền Nam, Công ty truyền thông giải trí, sản xuất Media Ban Mai và quỹ ITA vì Tương Lai thu về gần 1.156,8 tỷ đồng để cấn trừ công nợ.

Chi tiết báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 913,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 685,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,1 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,3 +0,3 (1,2%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,9 +0,7 (4,3%) 2,43,5
HNX0,0 -14,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược