ITA

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HSX)

Giải trình KQKD: ITA giải trình biến động kinh doanh quý IV

CTCP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (ITA) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý IV/2012 giảm trên 10% so với cùng kỳ.

 

Theo giải trình của ITA đối với báo cáo riêng công ty mẹ: Trong quý IV công ty mẹ đã tiến hành bàn giao đất KCN, nhà xưởng cho một số khách hàng thuê do đó doanh thu bán hàng tăng nhưng lợi nhuận giảm là do chi phí lãi vay tăng và trong kỳ chưa phát sinh doanh thu hoạt động tài chính.

Chính sự thay đổi về doanh thu và lợi nhuận của công ty mẹ đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hợp nhất.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 913,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 685,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,0 +0,2 (1,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -26,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX15,8 -0,2 (-1,3%) 2,43,5
HNX14,6 +1,1 (8,1%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược