ITA

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HSX)

Kết quả kinh doanh: ITA - quý IV lãi hợp nhất chưa đến 1,5 tỷ đồng

Trong năm 2012, công ty vay nợ ròng dài hạn thêm hơn 1.000 tỷ đồng nâng dư nợ vay dài hạn lên 2.065 tỷ đồng.

 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) thông báo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2012 đã hợp nhất.
 
Doanh thu thuần và lãi gộp của ITA tăng mạnh so với cùng kỳ khi đạt lần lượt là 207,4 tỷ đồng và 48.9 tỷ đồng. 
 
Doanh thu tài chính giảm 35 tỷ đồng so với quý IV/2011 còn 10,32 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính tăng 5,8 tỷ đồng đã khiến lãi trước thuế còn 16 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 43,44 tỷ đồng cùng kỳ. 
 
Quý IV/2011 công ty được hoàn nhập 18,75 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong khi quý IV năm 2012 chi phí 22,29 tỷ đồng nên lãi sau thuế còn 1,31 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 47,81 tỷ đồng lợi nhuận ròng quý IV/2011.
 
Lũy kế năm 2012, ITA lãi ròng 17,96 tỷ đồng, giảm 81% so với năm 2011.
 
Cuối năm 2012, dư hàng tồn kho tăng 700 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Trong năm 2012, công ty vay nợ ròng dài hạn thêm hơn 1.000 tỷ đồng nâng dư nợ vay dài hạn lên 2.065 tỷ đồng.
 

Theo - CafeFCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 913,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 685,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,0 +0,2 (1,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -26,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX15,8 -0,2 (-1,3%) 2,43,5
HNX14,6 +1,1 (8,1%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược