ITA

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HSX)

Công bố thông tin: ITA báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (ITA) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

 Theo đó, năm 2012 đã tổ chức 09 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 09 nghị quyết.

Về giao dịch cổ phiếu: Ông Thái Văn Mến- Tổng Giám đốc đã tăng tỷ lệ sở hữu vào cuối kỳ lên 2,11%

Ông Đặng Quang Hạnh – bên liên quan đã giảm tỷ lệ xuống còn 0,63%

CTCP Đại họ Tân Tạo – bên liên quan: tăng tỷ lệ sở hữu lên 2,48%

Market Vectors ETF Trust – Market Vectors – Vietnam ETF tăng tỷ lệ sở hữu lên 5,032%

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 913,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 685,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược