IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

Giao dịch nội bộ: IMP – Chủ tịch HĐQT đã mua 13.100 CP

Số cổ phiếu bà Trần Thị Đào – Chủ tịch HĐQT của IMP nắm giữ sau giao dịch tăng lên 100.000 CP.

 

 

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thị Đào
 
Mã chứng khoán: IMP
 
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 86.900 CP
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 13.100 CP
 
Số lượng CP đã mua: 13.100 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP
 
Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
 
Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 27/2/2013 

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,4 -0,4 (-1,1%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -20,4 (-100,0%) 4,34,0
HNX13,1 -0,1 (-0,8%) 3,94,8
HSX619.315,3 +619.303,1 (5.076.255,1%) 2,25,1
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 3,63,2
HSX79.627,2 +79.536,2 (87.402,4%) 7,410,1
HNX43,3 +1,3 (3,1%) 3,16,6
HSX80,9 0,0 (0,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,6 (-100,0%) 2,82,3
HSX52,9 0,0 (0,0%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược