IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

Quyền lợi cổ đông: IMP – 28/2 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Nội dung, thời gian và địa điểm đại hội sẽ được công ty thông báo sau.

 

 

Ngày 20/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 110/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (mã CK: IMP) như sau:
 
Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 28/02/2013
 
Ngày đăng ký cuối cùng            : 04/03/2013
 
1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
 
2. Nội dung cụ thể:
 
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 
Nội dung, thời gian và địa điểm đại hội: Sẽ thông báo sau.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -35,0 (-100,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -16,6 (-100,0%) 4,34,0
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 3,94,8
HSX26.542,2 +26.532,4 (272.127,4%) 2,25,1
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX265.421,7 +265.339,3 (322.013,7%) 7,410,1
HNX0,0 -42,0 (-100,0%) 3,16,6
HSX35.390,2 +35.313,2 (45.861,4%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,4 (-100,0%) 2,82,3
HSX8.847,9 +8.797,4 (17.420,6%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược