IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

Kết quả kinh doanh 11 tháng: IMP ước đạt 108 tỷ đồng lợi nhuận

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm ( IMP) cho biết, 11 tháng đạt doanh thu 718,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 107,7 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch năm.

Ngày 1/11/2012, Hội đồng Quản trị đã quyết định niêm yết và lưu ký bổ sung thêm1,5 triệu số cổ phiếu phát hành thêm thưởng cho cổ đông hiện hữu.

IMP đang thực hiện 2 dự án là nhà máy Penicillin Bình Dương và áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp của Tập đoàn SAP (ERP). Dự án nhà máy Penicillin Bình Dương đã hoàn thành xong phần thẩm tra thiết bị và chạy sản xuất giả định. Đang chờ Cục Quản lý dược xét duyệt GMP WHO.

Dự án ERP đã hoàn thành xong giai đoạn chạy thử quy trình liên phân hệ trên dữ liệu thực của Imexpharm. Chuẩn bị tài liệu phục vụ cho việc huấn luyện cho người dùng cuối trong tháng 12 năm 2012. 


Theo - IMP/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,0 +0,9 (3,0%) -0,8-3,7
UPCOM18,6 -3,0 (-13,9%) 4,34,0
HNX0,0 -12,9 (-100,0%) 3,94,8
HSX566.231,2 +566.217,8 (4.225.505,7%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,6 (-100,0%) 3,63,2
HSX132.711,4 +132.614,4 (136.715,9%) 7,410,1
HNX38,8 +0,8 (2,1%) 3,16,6
HSX17.695,6 +17.612,6 (21.220,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX88.474,1 +88.421,6 (168.422,2%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược