IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

Kết quả kinh doanh: 10 tháng IMP lãi gần 100 tỷ đồng

Tính riêng trong tháng 10, IMP lãi trước thuế 10,2 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) thông báo kết quả kinh doanh tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2012 trong bản tin nhà đầu tư tháng 10.

Riêng tháng 10, IMP lãi trước thuế 10,2 tỷ đồng nâng lũy kế 10 tháng đạt 97,2 tỷ đồng tương đương hoàn thành 88,4% kế hoạch lợi nhuận ĐHCĐ giao phó.

IMP cũng cho biết Dự án nhà máy Penicillin Bình Dương đã hoàn thành phần xây dựng và thẩm tra xong các thiết bị chính và hệ thống phụ trợ như HVAC, nước, khí nén…; và hiện đang tiến hành sản xuất giả định. Còn dự án ERP đã hoàn thành xong phần huấn luyện cơ bản và huấn luyện nâng cao cho người sử dụng chính; và đang chạy thử quy trình liên phân hệ trên dữ liệu thực. 


Theo - IMP/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,2 +0,2 (0,6%) -0,8-3,7
UPCOM25,6 +3,3 (14,8%) 4,34,0
HNX12,0 +0,1 (0,8%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,5 (-100,0%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX38,2 +0,5 (1,3%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược