IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

Niêm yết và giao dịch bổ sung: IMP – 14/11 giao dịch bổ sung gần 1,5 triệu cổ phiếu

Ngày niêm yết có hiệu lực từ 26/11/2012.

 Số lượng: 1.491.310 cổ phiếu (Một triệu bốn trăm chín mươi mốt ngàn ba trăm mười cổ phiếu)

Đây là số cổ phiếu thưởng phát hành theo Thông báo số 828/2012/TB-SGDHCM ngày 08/10/2012.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 14.913.100.000 đồng (Mười bốn tỷ chín trăm mười ba triệu một trăm ngàn đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 14/11/2012

Ngày chính thức giao dịch: 26/11/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX28,8 +0,5 (1,8%) -0,8-3,7
UPCOM23,1 +3,0 (14,9%) 4,34,0
HNX0,0 -12,9 (-100,0%) 3,94,8
HSX442.368,1 +442.354,8 (3.313.519,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -13,5 (-100,0%) 3,63,2
HSX327.353,3 +327.256,4 (337.725,9%) 7,410,1
HNX36,5 0,0 (0,0%) 3,16,6
HSX8.848,2 +8.772,4 (11.573,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX35.390,0 +35.337,1 (66.799,8%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược