IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

Công bố thông tin: IMP đã phát hành gần 1,5 triệu cổ phiếu

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) báo cáo kết quả phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Theo đó, IMP đã phát hnahf 1.491.310 cổ phiếu cho 1.264 cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tổng số cổ phiếu hiện tại của IMP là 16.705.810. Trong đó bao gồm 300.000 cổ phiếu quỹ
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX32,7 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -19,4 (-100,0%) 4,34,0
HNX12,1 -0,2 (-1,6%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX38,4 -0,6 (-1,5%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược