IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

Công bố thông tin: IMP thay đổi số lượng cổ phiếu

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) công bố về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Công ty đăng ký bổ sung gần 1,5 triệu cổ phiếu và số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành hiện tại của IMP là 16.405.810 CP (đã trừ 300.000 cổ phiếu quỹ).

Cùng ngày, IMP công bố giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 17 với vốn điều lệ trên 167 tỷ đồng và bà Trần Thị Đào – Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX32,6 +0,4 (1,2%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -19,4 (-100,0%) 4,34,0
HNX11,9 -0,7 (-5,6%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX39,3 +1,1 (2,9%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược