IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

Công bố thông tin: IMP thông qua lưu ký bổ sung gần 1,5 triệu cổ phiếu

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Theo đó, IMP sẽ lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ 1.491.310 cổ phiếu phát hành thêm thưởng cho cổ đông hiện hữu.  


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,2 +0,2 (0,6%) -0,8-3,7
UPCOM25,6 +3,3 (14,8%) 4,34,0
HNX12,0 +0,1 (0,8%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,5 (-100,0%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX38,2 +0,5 (1,3%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược