IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: KWB Beteiligungen AG trở thành cổ đông lớn của IMP

Hiện tại KWB Beteiligungen AG đang nắm giữ trên 1,11 triệu cổ phiếu CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP).

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: KWB Beteiligungen AG

Mã chứng khoán: IMP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 611.362 CP, tỷ lệ 4,1%

Số lượng CP đã mua: 500.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.111. 362 CP, tỷ lệ 7,45%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 16/10/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,8 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -20,4 (-100,0%) 4,34,0
HNX13,1 -0,1 (-0,8%) 3,94,8
HSX442.368,1 +442.355,9 (3.625.868,2%) 2,25,1
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 3,63,2
HSX362.742,7 +362.651,7 (398.518,3%) 7,410,1
HNX43,3 +1,3 (3,1%) 3,16,6
HSX80,9 0,0 (0,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,6 (-100,0%) 2,82,3
HSX52,9 0,0 (0,0%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược