HVG

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HSX)

Quyền lợi cổ đông: HVG - 14/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Ngoài ra, đây cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền hưởng cổ tức đợt 1/2012 tỷ lệ 10%.

 

Ngày 06/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 201/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013, và thanh toán cổ tức đợt 01 năm 2012 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã CK: HVG) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền              :  14/03/2013

Ngày đăng ký cuối cùng                               :  18/03/2013

1) Lý do và mục đích:

  • Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013;
  • Thanh toán cổ tức đợt 01 năm 2012 bằng tiền mặt.

2) Nội dung cụ thể:

2.1) Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013

Thời gian tổ chức (dự kiến): 08:00, ngày 08/05/2013.

Địa điểm tổ chức (dự kiến): Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2) Thanh toán cổ tức đợt 01 năm 2012 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thanh toán: 10% / mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Thời gian thanh toán cổ tức: 22/04/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 450,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 337,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,3 -0,1 (-25,0%) 0,85,8
UPCOM0,3 -0,1 (-25,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,7 0,0 (0,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược