HVG

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HSX)

Giao dịch liên quan: HVG – Em Kế toán trưởng đăng ký bán 38.016 CP

Giao dịch được thực hiện kể từ ngày 6/3/2013.

 

 

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thị Hiếu Thuận
 
Mã chứng khoán: HVG
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 38.016 CP
 
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trần Hiếu Hòa
 
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
 
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Em
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 38.016 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
 
Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 6/3/2013 đến ngày 5/4/2013.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 450,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 337,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.834,4 (67.438,1%) 2,88,8
HSX79.626,7 +79.581,7 (176.848,2%) 8,94,7
HSX513.147,2 +513.116,4 (1.665.962,3%) 1,68,0
HSX221.184,0 +221.179,5 (4.915.100,9%) 2,38,5
HSX628.162,9 +628.133,7 (2.151.142,7%) 1,08,4
HSX17.694,8 +17.684,6 (172.532,4%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,2 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược