HVG

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HSX)

Giải trình KQKD: HVG – lãi quý IV/2012 giảm 76,7% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2012 đạt 24,4 tỷ đồng, giảm 76,7% so với cùng kỳ.

 

 

HVG cho biết, trong quý IV giá fillet cá tra xuất khẩu bình quân là 2,5 USD/kg, giảm gần 17% so với cùng kỳ. Chi phí nuôi trồng và chi phí chế biến cá tra tăng làm giá vốn tăng.
 
Doanh thu hoạt động tài chính giảm tới 60% do sụt giảm từ lãi chênh lệch tỷ giá, chi phí bán hàng tăng do các chi phí về vận chuyển, cước tàu.
 
Các yếu tố trên đã ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế của HVG.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 450,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 337,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 +0,1 (3,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược