HVG

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HSX)

Kết quả kinh doanh: HVG - lãi quý IV giảm 75,7% so với cùng kỳ

Doanh thu tăng nhưng do giá vốn hàng bán cao và doan thu tài chính giảm là những nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận của HVG sụt giảm mạnh so với cùng kỳ khi lãi 23,07 tỷ đồng.

 

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV và cả năm 2012.
 
Theo đó, tổng doanh thu thuần trong quý HVG đạt  2.129,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 10% nhưng chi phí giá vốn hàng bán tăng nên lãi gộp quay đầu giảm nhẹ gần 3%.
 
Doanh thu tài chính trong quý của HVG chỉ bằng 16% so với cùng kỳ khi đạt 21,42 tỷ đồng do lãi tiền gửi giảm và do quý IV/2011 công ty có khoản lợi nhuận từ việc chuyển nhượng 10 triệu chứng chỉ quỹ tầm nhìn SSI.
 
Ngoài ra, HVG phải chịu khoản lỗ khác trên 11 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý IV công ty đạt 23,07 tỷ đồng, nâng lợi nhuận  lũy kế cả năm lên 302,3 tỷ đồng, giảm 27,6% so với 2011.
 
 
Kết quả kinh doanh: HVG - lãi quý IV giảm 75,7% so với cùng kỳHVG

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 450,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 337,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 +0,1 (3,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược