HVG

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HSX)

Công bố thông tin: HVG tăng vốn điều lệ Hùng Vương Miền Tây

HVG tăng vốn điều lệ Hùng Vương Miền Tây

Hiện vốn điều lệ của Hùng Vương Miền Tây là 150 tỷ đồng, công ty sẽ chào bán 15 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với mức giá 10.000 đồng/CP.

Tổng số cổ phiếu của HVG tại HVMT trước đợt tăng vốn là 7,2 triệu CP tương đương 48% vốn điều lệ, và HVG sẽ mua thêm 7,2 triệu CP và dòng tiền tích lũy từ hoạt động kinh doanh.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 450,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 337,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,3 (72.420,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.804,5 (20.310,2%) 8,94,7
HSX185.794,8 +185.776,3 (1.004.195,9%) 1,68,0
HSX70.778,9 +70.772,8 (1.147.046,5%) 2,38,5
HSX362.742,0 +362.719,0 (1.577.039,1%) 1,08,4
HSX698.941,6 +698.930,6 (6.353.914,1%) 0,712,2
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 1,12,9
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược