HVG

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HSX)

Công bố thông tin: HVG thông qua mua 5 triệu cổ phiếu FMC

Theo đó, HVG sẽ mua 5 triệu cổ phiếu CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) với mức giá 10.500 đồng/CP.

  Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) thông qua việc mua toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ của FMC.

Với mục đích trở thành cổ đông chiến lược của FMC và mở rộng hoạt động nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản, HVG sẽ mua 5 triệu cổ phiếu với mức giá 10.500 đồng/CP.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của HVG tại FMC tăng lên 38,46% vốn điều lệ.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 450,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 337,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,3 (72.420,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.804,5 (20.310,2%) 8,94,7
HSX185.794,8 +185.776,3 (1.004.195,9%) 1,68,0
HSX70.778,9 +70.772,8 (1.147.046,5%) 2,38,5
HSX362.742,0 +362.719,0 (1.577.039,1%) 1,08,4
HSX698.941,6 +698.930,6 (6.353.914,1%) 0,712,2
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 1,12,9
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược