HVG

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HSX)

Hoạt động doanh nghiệp: HVG dự kiến thu về gần 108 tỷ đồng từ việc thoái vốn

HVG chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Hùng Vương Vĩnh Long; Vùng Vương Sa Đéc và Công ty TNHH MTV An Lạc với tổng giá trị 107,8 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại công ty con để thực hiện việc tái cấu trúc.

Theo đó, HVG sẽ giảm vốn tại 03 công ty con xuống dưới 50% gồm: Công ty TNHH Hùng Vương Vĩnh Long; Công ty TNHH Hùng Vương Sa Đéc và Công ty TNHH An Lạc.

Cụ thể, HVG sẽ giảm tỷ lệ sở hữu Công ty TNHH Hùng Vương Vĩnh Long từ 90% xuống còn 31,67% với tổng giá trị giao dịch là 35 tỷ đồng;

Tại Công ty TNHH Hùng Vương Sa Đéc, HVG giảm tỷ lệ sở hữu từ 70% xuống còn 11,67% với tổn giá trị 35 tỷ đồng;

Tại Công ty TNHH An Lạc, HVG chuyển nhượng toàn bộ 90% vốn với tổng giá trị giao dịch 37,8 tỷ đồng.

Toàn bộ cổ phần chuyển nhượng tại 03 công này được CTCP Nuôi trồng thủy sản Hùng Vương Miền Tây mua mua vào.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 450,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 337,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,3 (72.420,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.804,5 (20.310,2%) 8,94,7
HSX185.794,8 +185.776,3 (1.004.195,9%) 1,68,0
HSX70.778,9 +70.772,8 (1.147.046,5%) 2,38,5
HSX362.742,0 +362.719,0 (1.577.039,1%) 1,08,4
HSX698.941,6 +698.930,6 (6.353.914,1%) 0,712,2
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 1,12,9
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược