HVG

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HSX)

Giải trình KQKD: HVG – lợi nhuận quý III giảm 26% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2012 đạt 104,09 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân là do giá cá tra fillet xuất khẩu giảm nhẹ so với cùng kỳ, sản lượng xuất khẩu tăng làm cho doanh thu tăng. Trong khi đó, chi phí nuôi trồng tăng làm giá vốn hàng bán tăng và lợi nhuận gộp giảm.

Ngoài ra, do chi phí từ việc bán chứng chỉ quỹ tầm nhìn SSI giảm nên chi phí tài chính tăng 90%.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 450,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 337,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,3 -0,1 (-25,0%) 0,85,8
UPCOM0,3 -0,1 (-25,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,7 0,0 (0,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược