HVG

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HSX)

Công bố thông tin: HVG đã mua 3 triệu cổ phiếu VTF

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) công bố kết quả chào mua công khai 3 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy sản Việt Thắng (VTF).

Theo đó, HVG đã mua thành công 3 triệu cổ phiếu VTF nâng số cổ phiếu nắm giữ sau khi thào mua là 6 triệu cổ, tương ứng 28,54% vốn điều lệ. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 450,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 337,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX132.710,5 +132.699,7 (1.228.701,0%) 2,88,8
HSX17.695,1 +17.656,1 (45.214,0%) 8,94,7
HSX8.847,5 +8.837,5 (88.374,6%) 1,68,0
HSX44.236,8 +44.232,1 (941.109,4%) 2,38,5
HSX53.084,4 +53.065,5 (280.769,6%) 1,08,4
HSX575.078,5 +575.066,0 (4.582.199,0%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 -0,2 (-5,6%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược