HVG

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HSX)

Công bố thông tin: HVG đã mua 3 triệu cổ phiếu VTF

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) công bố kết quả chào mua công khai 3 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy sản Việt Thắng (VTF).

Theo đó, HVG đã mua thành công 3 triệu cổ phiếu VTF nâng số cổ phiếu nắm giữ sau khi thào mua là 6 triệu cổ, tương ứng 28,54% vốn điều lệ. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 450,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 337,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX44.236,9 +44.225,7 (394.872,4%) 2,88,8
HSX460.063,1 +460.028,5 (1.329.562,1%) 8,94,7
HSX17.694,9 +17.680,8 (125.395,5%) 1,68,0
HSX8.847,4 +8.842,2 (170.370,3%) 2,38,5
HSX628.162,8 +628.141,3 (2.928.397,9%) 1,08,4
HSX230.031,5 +230.018,7 (1.797.021,0%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược