HUT

Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

Giao dịch nội bộ: HUT - Thành viên BKS đã bán 156.700 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP (tỷ lệ 0,01%)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Đoàn

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

- Mã chứng khoán: HUT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 161.700 CP (tỷ lệ 0,46%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 156.700 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 156.700 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP (tỷ lệ 0,01%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/02/2013

- Ngày kết thúc giao dịch: 28/02/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX362.741,8 +362.736,3 (6.619.276,1%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX70.779,2 +70.751,3 (253.588,8%) 4,13,4
HSX513.147,1 +513.127,2 (2.578.528,5%) 3,04,2
HNX0,0 -5,8 (-100,0%) 2,23,5
HSX15,0 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -6,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -6,2 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược