HUT

Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

Giao dịch nội bộ: HUT - Thành viên BKS đăng ký bán 156.700 CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/02/2013.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Đoàn

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

- Mã chứng khoán: HUT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 161.700 CP (tỷ lệ 0,46%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 156.700 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thoả thuận

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/02/2013

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX26.542,1 +26.536,0 (435.017,0%) 1,84,8
UPCOM2,4 -1,5 (-38,5%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX398.131,5 +398.105,5 (1.531.174,8%) 4,13,4
HSX513.147,0 +513.131,2 (3.247.666,1%) 3,04,2
HNX0,0 -6,9 (-100,0%) 2,23,5
HSX14,6 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -7,2 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -6,6 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược