HUT

Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

Giao dịch nội bộ: HUT - Thành viên BKS đăng ký bán 156.700 CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/02/2013.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Đoàn

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

- Mã chứng khoán: HUT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 161.700 CP (tỷ lệ 0,46%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 156.700 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thoả thuận

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/02/2013

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,2 0,0 (0,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,7 (8.191.900,9%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM57,0 -3,0 (-5,0%) 3,26,1
HSX132.710,7 +132.684,7 (510.325,7%) 4,13,4
HSX8.847,5 +8.838,0 (93.623,0%) 3,04,2
HNX6,0 +0,5 (9,1%) 2,23,5
HSX212.336,8 +212.319,8 (1.248.940,1%) 0,78,2
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược