HUT

Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

Kết quả kinh doanh: HUT - Báo cáo tài chính Hợp nhất và Công ty mẹ Quý 4/2012

CTCP Tasco (HNX: HUT) Công bố báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ Quý 4 năm 2012.

Báo cáo tài chính Hợp nhất

Báo cáo tài chính Công ty mẹ

Kết quả kinh doanh: HUT - Báo cáo tài chính Hợp nhất và Công ty mẹ Quý 4/2012HUT

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,0 -0,1 (-9,1%) 1,37,1
HSX8.847,4 +8.842,0 (162.835,7%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX35.389,7 +35.361,4 (124.952,0%) 4,13,4
HSX716.636,4 +716.616,8 (3.656.208,0%) 3,04,2
HNX0,0 -5,8 (-100,0%) 2,23,5
HSX8.847,5 +8.833,6 (63.323,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -6,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -6,2 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược