HUT

Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

Kết quả kinh doanh: HUT - Báo cáo tài chính Hợp nhất và Công ty mẹ Quý 4/2012

CTCP Tasco (HNX: HUT) Công bố báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ Quý 4 năm 2012.

Báo cáo tài chính Hợp nhất

Báo cáo tài chính Công ty mẹ

Kết quả kinh doanh: HUT - Báo cáo tài chính Hợp nhất và Công ty mẹ Quý 4/2012HUT

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX88.473,7 +88.468,3 (1.644.391,6%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX115.016,0 +114.986,0 (383.286,6%) 4,13,4
HSX442.368,2 +442.352,7 (2.853.888,1%) 3,04,2
HNX0,0 -6,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX26.542,3 +26.526,1 (163.741,1%) 0,78,2
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -5,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược