HUT

Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

Kết quả kinh doanh: 6 tháng, lợi nhuận công ty mẹ HUT giảm 46%

Quý II/2012, công ty đạt 10,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 16% so với quý II/2011.

Công ty cổ phần Tasco (mã HUT) công bố báo cáo tài chính quý II/2012 của công ty mẹ.

Theo đó, quý II/2012, HUT đạt doanh thu 220,55 tỷ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng lớn hơn khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 11,2%.

Ngoài ra, trong kỳ doanh thu từ hoạt đông tài chính của công ty mẹ HUT giảm 43,3% do lãi tiền gửi giảm gần 5 tỷ đồng so với quý II/2011.

Quý II/2012, công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 10,45 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trươc.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ HUT đạt doanh thu 424,7 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 745 đồng/cổ phiếu, giảm 45,7% so với năm trước.

Kết thúc quý II/2012, công ty mẹ HUT hiện có hơn 1.870 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang, tăng 70 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, đầu tư thêm 10 tỷ đồng dự án đầu tư BOT Quốc lộ 10, 36 tỷ đồng vào dự án BOT quốc lộ 21, và 30 tỷ đồng dự án thủy điện đơn vị số 2.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2012 của công ty mẹ HUT
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: Gafin

Theo - HNX/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược