HUT

Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

HUT: Kế toán trưởng đã mua 20.000 CP

Số lượng cổ phiếu Bà Lê Thị Ngọc - Kế toán trưởng CTCP TASCO (HUT) nắm giữ sau khi giao dịch là 20.100 CP (tỷ lệ 0,06%).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Ngọc

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng

Mã chứng khoán: HUT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100 CP (tỷ lệ 0%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 20.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.100 CP (tỷ lệ 0,06%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do đặt giá thấp nên không khớp được

Ngày bắt đầu giao dịch: 05/06/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 05/07/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX362.741,8 +362.736,3 (6.619.276,1%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX70.779,2 +70.751,3 (253.588,8%) 4,13,4
HSX513.147,1 +513.127,2 (2.578.528,5%) 3,04,2
HNX0,0 -5,8 (-100,0%) 2,23,5
HSX15,0 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -6,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -6,2 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược