HUT

Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

HUT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận QI/2012 so với QI/2011

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2012, Công ty CP Tasco giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN giảm 60,08% so với cùng kỳ năm 2011, cụ thể như sau:

    
Lợi nhuận kế toán sau thuế Thu nhập doanh nghiệp quý 1 năm 2012 đạt 14.035.304.841 đ. Như vậy so với cùng kỳ năm 2011 giảm 21.127.670.446 đ tương đương giảm 60,08%.

Nguyên nhân: Do thị trường bất động sản trong thời gian vừa qua gặp nhiều khó khăn nên hiệu quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh Bất động sản giảm:

+ Doanh thu giảm 27.477.528.696 đồng, tương đương giảm 23,94%.

+ Lợi nhuận giảm 22.145.297.997 đồng, tương đương giảm 77,45%


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,2 (-100,0%) 1,37,1
HSX8.847,4 +8.842,0 (163.740,9%) 1,84,8
UPCOM4,2 +0,2 (5,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX743.178,6 +743.148,5 (2.473.039,9%) 4,13,4
HSX283.115,7 +283.100,7 (1.887.337,8%) 3,04,2
HNX0,0 -6,0 (-100,0%) 2,23,5
HSX8.847,5 +8.831,2 (54.179,3%) 0,78,2
UPCOM14,0 0,0 (0,0%) 3,23,1
UPCOM5,4 -0,9 (-14,3%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược