HUT

Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

HUT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận QI/2012 so với QI/2011

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2012, Công ty CP Tasco giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN giảm 60,08% so với cùng kỳ năm 2011, cụ thể như sau:

    
Lợi nhuận kế toán sau thuế Thu nhập doanh nghiệp quý 1 năm 2012 đạt 14.035.304.841 đ. Như vậy so với cùng kỳ năm 2011 giảm 21.127.670.446 đ tương đương giảm 60,08%.

Nguyên nhân: Do thị trường bất động sản trong thời gian vừa qua gặp nhiều khó khăn nên hiệu quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh Bất động sản giảm:

+ Doanh thu giảm 27.477.528.696 đồng, tương đương giảm 23,94%.

+ Lợi nhuận giảm 22.145.297.997 đồng, tương đương giảm 77,45%


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược