HUT

Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

HUT: Kế toán trưởng đăng ký mua 50.000 CP

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 06/06/2012 đến ngày 05/07/2012.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Ngọc

 

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng

 

Mã chứng khoán: HUT

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100 CP

 

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0%

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP

 

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

 

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/06/2012

 

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/07/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,7 -0,1 (-5,6%) 1,37,1
HSX6,2 0,0 (0,0%) 1,84,8
HNX0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM60,0 -10,1 (-14,4%) 3,26,1
HSX8.847,7 +8.819,6 (31.442,4%) 4,13,4
HSX44.236,9 +44.226,4 (421.203,8%) 3,04,2
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 2,23,5
HSX88.473,8 +88.455,8 (491.421,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -11,6 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược