HUT

Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

HUT: Kế toán trưởng đăng ký mua 50.000 CP

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 06/06/2012 đến ngày 05/07/2012.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Ngọc

 

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng

 

Mã chứng khoán: HUT

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100 CP

 

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0%

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP

 

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

 

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/06/2012

 

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/07/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,2 (-100,0%) 1,37,1
HSX256.573,5 +256.568,1 (4.777.804,8%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX123.863,4 +123.832,7 (403.363,7%) 4,13,4
HSX8.847,5 +8.832,3 (57.916,5%) 3,04,2
HNX0,0 -6,0 (-100,0%) 2,23,5
HSX35.389,6 +35.372,6 (208.074,1%) 0,78,2
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -5,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược