HUT

Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

HUT: Quý I lãi hợp nhất 14,2 tỷ, giảm 60% so với cùng kỳ

CTCP Tasco (HNX: HUT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2012 với lợi nhuận sau thuế giảm đến 59% so với cùng kỳ, chỉ đạt đạt 14.2 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm, mặc dù doanh thu thuần đạt 213 tỷ đồng, tăng 17%, nhưng giá vốn hàng bán lại tăng tới 41% nên lợi nhuận gộp giảm 48% so với cùng kỳ, chỉ còn 25 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 5.9 tỷ đồng, tăng 13%. Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 5.5 tỷ đồng lên 7.7 tỷ đồng.

Trừ các khoản chi phí, công ty đạt lợi nhuận trước thuế 18.7 tỷ đồng, bằng 40% quý 1/2011. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 14.2 tỷ đồng, giảm 59% cùng kỳ năm trước.

Đơn vị tính: tỷ đồng


Theo - HNX/VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược