HUT

Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

HUT: Phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 1 năm 2012

HĐQT CTCP Tasco (HNX: HUT) vừa thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 1 năm 2012.

Trái phiếu này có lãi suất 12%/năm áp dụng đối với các trái chủ mua Trái phiếu HUT-CB2011 không nhận lại tiền gốc mà đồng ý để lại để mua tiếp Trái phiếu HUT-CB2012 tính cho khoảng thời gian từ ngày đáo hạn 12/05 tới ngày thu tiền mua Trái phiếu đợt 1, ngày 22/05.

Trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá 1 triệu đồng và sẽ được phát hành bằng với mệnh giá.

Giá chuyển đổi bằng 90% giá bình quân của 15 phiên giao dịch cp liên tiếp trước ngày phát hành và sẽ không thấp hơn mệnh giá.

Thời gian đăng ký mua trái phiếu từ ngày 14/05 đến 20/05. Công ty sẽ xem xét đơn đăng ký và thông báo cho các nhà đầu tư vào ngày 21/06. Thời gian thu tiền mua Trái phiếu từ 22/05 đến 25/05.

Đây là đợt phát hành đầu tiên trong tổng số 350 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi công ty dự kiến phát hành trong năm nay.

Chi tiết xem file đính kèm


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược