HQC

Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HSX)

Quyền lợi cổ đông: HQC – 4/4 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian thực hiện dự kiến ngày 25/04/2013.

 

Ngày 26/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 342/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã CK: HQC) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 04/04/2013

Ngày đăng ký cuối cùng            : 08/04/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013                      

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2013

Địa điểm thực hiện và nội dung họp: Thông báo sau


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 533,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 400,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược