HQC

Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HSX)

Công bố thông tin: HQC báo cáo quản trị công ty năm 2012

CTCP Tư vấn – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân (HQC) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, năm 2012 công ty đã thực hiện 06 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 06 nghị quyết.

Giao dịch cổ phiếu:

Bà Lê Thị Kim Yến – con ruột ông Lê Đình viên đã bán 615.000 CP

Ông Trương Thái Sơn đã bán 800.000 CP

Bà Nguyễn Diệu Phương – vợ ông Trương Anh Tuấn đã bán 3 triệu CP.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 533,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 400,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược