HQC

Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HSX)

Giao dịch nội bộ: HQC –Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 3 triệu cổ phiếu

Sau giao dịch, số cổ phiếu bà Nguyễn Thị Diệu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT của HQC đồng thời là vợ Chủ tịch HĐQT của HQC giảm xuống còn trên 4,9 triệu.

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Diệu Hương

Mã chứng khoán: HQC

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 7.915.860 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trương Anh Tuấn

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000.000 CP

Số lượng CP đã bán: 3.00.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.915.860 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 4/12/2012

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 533,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 400,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX20,4 +0,3 (1,5%) -4,5-0,7
UPCOM24,1 0,0 (0,0%) 1,97,2
HSX8.847,5 +8.834,7 (69.021,0%) 2,04,3
HSX168.099,9 +168.096,4 (4.802.753,4%) 0,311,7
HSX415.826,0 +415.823,1 (14.539.268,9%) 0,232,7
HNX23,6 +0,4 (1,7%) 2,43,5
HNX0,0 -13,2 (-100,0%) 10,01,1
HSX389.284,5 +389.216,7 (574.066,0%) 3,44,9
HSX221.184,2 +221.166,5 (1.249.528,1%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược