HQC

Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HSX)

Giao dịch nội bộ: HQC –Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 3 triệu cổ phiếu

Sau giao dịch, số cổ phiếu bà Nguyễn Thị Diệu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT của HQC đồng thời là vợ Chủ tịch HĐQT của HQC giảm xuống còn trên 4,9 triệu.

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Diệu Hương

Mã chứng khoán: HQC

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 7.915.860 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trương Anh Tuấn

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000.000 CP

Số lượng CP đã bán: 3.00.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.915.860 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 4/12/2012

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 533,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 400,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược