HQC

Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HSX)

Hoạt động doanh nghiệp: HQC dự kiến tăng tỷ lệ sở hữu tại Cảng Bình Minh lên 34%

Hội đồng quản trị của CTCP Tư vấn – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân (HQC) thống nhất mua cổ phiếu của CTCP Cảng Bình Minh với số tiền trên 173,25 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu lên 34%.

 Hợp tác kinh doanh dự án Trung tâm thương mại Bình Minh với HQC có diện tích là 11.000 m2 với số tiền tham gia góp vốn là 55 tỷ đồng.

Ủy quyền cho ông Lê Trọng Ngọc – Phó Tổng Giám đốc là người đại diện ký kết các hợp đồng và các tài liệu có liên quan theo đúng quy định.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 533,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 400,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược