HQC

Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HSX)

Giao dịch liên quan: HQC – Con Thành viên HĐQT đăng ký bán 615.000 cổ phiếu

Thời gian giao dịch từ ngày 24/10/2012.

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Thị Kim Yến

Mã chứng khoán: HQC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 615.000 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Đình Viên

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Con

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 615.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 24/10/2012 đến ngày 20/11/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 533,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 400,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,7 -0,5 (-2,9%) -4,5-0,7
UPCOM23,9 -0,1 (-0,4%) 1,97,2
HSX11,9 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX575.078,4 +575.075,1 (17.321.539,5%) 0,311,7
HSX796.262,4 +796.259,2 (24.350.433,0%) 0,232,7
HNX39,0 -1,2 (-3,0%) 2,43,5
HNX0,0 -14,8 (-100,0%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.894,6 (423.035,6%) 3,44,9
HSX79.626,4 +79.609,9 (482.484,2%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược