HPG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HSX)

Giao dịch liên quan: HPG – Amersham Industries Limited tăng tỷ lệ sở hữu lên 1,18%

Sau khi mua thêm 45.000 cổ phiếu HPG, Amersham Industries Limited tăng tỷ lệ sở hữu tại đây từ 1,17% lên 1,18%.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Amersham Industries Limited

Mã chứng khoán: HPG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 4.882.976 CP, tỷ lệ 1,17%

Số lượng CP đã mua: 45.000 cp

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.927.976 CP, tỷ leej1,18%

Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ nắm giữ

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 27/3/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 17.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2.486,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.865,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -6,3 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,9 +35.346,3 (81.069,5%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX601.620,6 +601.606,2 (4.177.821,0%) 1,55,5
HSX26.542,5 +26.502,9 (66.842,0%) 2,310,4
HSX176.947,3 +176.935,1 (1.444.368,0%) 3,76,5
HNX3,7 -0,1 (-2,6%) 0,429,3
HNX11,7 +0,1 (0,9%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược