HPG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HSX)

Giao dịch liên quan: HPG – Amersham Industries Limited tăng tỷ lệ sở hữu lên 1,18%

Sau khi mua thêm 45.000 cổ phiếu HPG, Amersham Industries Limited tăng tỷ lệ sở hữu tại đây từ 1,17% lên 1,18%.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Amersham Industries Limited

Mã chứng khoán: HPG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 4.882.976 CP, tỷ lệ 1,17%

Số lượng CP đã mua: 45.000 cp

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.927.976 CP, tỷ leej1,18%

Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ nắm giữ

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 27/3/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 17.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2.486,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.865,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược