HPG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HSX)

Kế hoạch kinh doanh năm 2013: HPG hội đồng quản trị thông qua mục tiêu 1.200 tỷ đồng

HPG dự kiến thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2013.

 

Ngày 7/3/2013, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã họp và đưa ra Nghị quyết số 03/NQHP-2013 với nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, mức chi trả cổ tức 2012…
 
Theo đó, Công ty sẽ đệ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013 toàn Tập đoàn. Cụ thể, doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến đạt 18.500 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
 
Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi, thời hạn chi trả cổ tức năm 2012. Trong đó, tỷ lệ chia cổ tức là 20% và chia làm hai đợt. 10% đã thực hiện chi trả vào ngày 20/11/2012. HPG dự kiến sẽ thực hiện chi trả bằng tiền mặt 10% còn lại của năm 2012 trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2013. 
 
Ngoài ra, Hội đồng Quản trị HPG cũng thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2013 dự kiến là 20% để trình ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 29/3 tới tại Khách sạn Hilton Opera - Hà Nội.

Theo - Hòa PhátCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 17.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2.486,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.865,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược