HPG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: HPG – Deutsche Bank Aktiengesellschaft đã mua trên 8,65 triệu CP

Tỷ lệ sở hữu của Deutsche Bank Aktiengesellschaft tại HPG sau giao dịch tăng lên 7,03%.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Deutsche Bank Aktiengesellschaft & Deutsche Asset Management (Asia) Limited

Mã chứng khoán: HPG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich:20.834.360 CP, tỷ lệ 6,03%

Số lượng CP đã mua: 8.655.233 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 29.489.593 CP, tỷ lệ 7,03%

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/6/2012 đến ngày 29/1/2013.

Giao dịch cổ đông lớn: HPG – Deutsche Bank Aktiengesellschaft đã mua trên 8,65 triệu CPHPG

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 17.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2.486,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.865,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,3 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX4,5 -0,3 (-6,3%) 1,35,6
HSX123.863,5 +123.822,5 (302.006,0%) 0,525,0
UPCOM0,3 -0,1 (-25,0%) 0,77,3
HSX159.252,6 +159.238,4 (1.121.397,3%) 1,55,5
HSX88.474,0 +88.439,0 (252.682,7%) 2,310,4
HSX424.673,4 +424.666,2 (5.898.141,0%) 3,76,5
HNX4,1 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX11,4 -0,1 (-0,9%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược