HPG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: HPG – Deutsche Bank Aktiengesellschaft đã mua trên 8,65 triệu CP

Tỷ lệ sở hữu của Deutsche Bank Aktiengesellschaft tại HPG sau giao dịch tăng lên 7,03%.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Deutsche Bank Aktiengesellschaft & Deutsche Asset Management (Asia) Limited

Mã chứng khoán: HPG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich:20.834.360 CP, tỷ lệ 6,03%

Số lượng CP đã mua: 8.655.233 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 29.489.593 CP, tỷ lệ 7,03%

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/6/2012 đến ngày 29/1/2013.

Giao dịch cổ đông lớn: HPG – Deutsche Bank Aktiengesellschaft đã mua trên 8,65 triệu CPHPG

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 17.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2.486,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.865,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược