HPG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HSX)

Công bố thông tin: HPG báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, trong năm 2012 Tập đoàn đã ban hành 22 nghị quyết Hội đồng quản trị.

Thay đổi nhân sự: Ông Nguyễn Việt Thắng được bổ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/3/2012; Ông Hans Christan và Ông Ho An T (Andy Ho)bổ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/3/2012.

Ông Lê Tuấn Anh được bổ nhiệm Thành viên BKS kể từ ngày 30/3/2012.

Báo cáo quản trị năm 2012
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 17.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2.486,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.865,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược