HPG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: HPG – Deutsche Bank AG London đã mua 275.410 CP

Theo đó, Deutsche Bank AG London trở thành cổ đông lớn của HPG kể từ ngày 10/1/2013 khi sở hữu 5,08% vốn điều lệ.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Deutsche Bank AG London

Mã chứng khoán: HPG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 20.876.383 CP, tỷ lệ 4,98%

Số lượng CP đã mua: 275.410 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.293.893 CP, tỷ lệ 5,08%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 10/1/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 17.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2.486,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.865,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,5 (-100,0%) 1,35,6
HSX36,1 0,0 (0,0%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX35.389,6 +35.372,1 (202.126,4%) 1,55,5
HSX521.994,6 +521.965,1 (1.769.373,1%) 2,310,4
HSX637.010,0 +637.003,5 (9.876.023,7%) 3,76,5
HNX2,9 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược