HPG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: HPG – Deutsche Bank AG London đã mua 275.410 CP

Theo đó, Deutsche Bank AG London trở thành cổ đông lớn của HPG kể từ ngày 10/1/2013 khi sở hữu 5,08% vốn điều lệ.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Deutsche Bank AG London

Mã chứng khoán: HPG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 20.876.383 CP, tỷ lệ 4,98%

Số lượng CP đã mua: 275.410 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.293.893 CP, tỷ lệ 5,08%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 10/1/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 17.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2.486,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.865,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,3 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX4,8 -0,3 (-5,9%) 1,35,6
HSX44.237,2 +44.195,7 (106.495,7%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,77,3
HSX309.657,7 +309.643,2 (2.135.470,6%) 1,55,5
HSX477.757,8 +477.720,9 (1.294.636,6%) 2,310,4
HSX760.873,0 +760.865,1 (9.582.683,8%) 3,76,5
HNX4,2 -0,1 (-2,3%) 0,429,3
HNX10,9 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược