HPG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: HPG – Deutsche Bank AG London đã mua 275.410 CP

Theo đó, Deutsche Bank AG London trở thành cổ đông lớn của HPG kể từ ngày 10/1/2013 khi sở hữu 5,08% vốn điều lệ.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Deutsche Bank AG London

Mã chứng khoán: HPG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 20.876.383 CP, tỷ lệ 4,98%

Số lượng CP đã mua: 275.410 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.293.893 CP, tỷ lệ 5,08%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 10/1/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 17.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2.486,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.865,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược