HPG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HSX)

Niêm yết và giao dịch bổ sung: HPG – 28/12 giao dịch bổ sung gần 70 triệu CP

Đây là số cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2011.

 Ngày 20/12/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 998/2012/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG) như sau:

Số lượng: 69.841.425 cổ phiếu (Sáu mươi chín triệu tám trăm bốn mươi mốt nghìn bốn trăm hai mươi lăm cổ phiếu)

Đây là số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2011 theo Thông báo số 851/2012/TB-SGDHCM ngày 17/10/2012.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 698.414.250.000 đồng (Sáu trăm chín mươi tám tỷ bốn trăm mười bốn triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 21/12/2012

Ngày chính thức giao dịch: 28/12/2012


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 17.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2.486,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.865,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược