HMH

Công ty Cổ phần Hải Minh (HNX)

KQKD 2012: HMH lãi 33,7 tỷ đồng, EPS đạt 3.447 đồng

Lũy kế cả năm 2012, HMH lãi 33,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 6,6% so với cùng kỳ năm 2011. EPS đạt 3.447 đồng/CP.

Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH) công bố BCTC quý 4 và cả năm 2012 của công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4 đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước.  Lợi nhuận gộp cũng tăng 76,55, đạt hơn 3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm mạnh từ 1,7 tỷ đồng cùng kỳ còn 863 triệu đồng quý 4/2012.

Do doanh thu hoạt động kinh doanh chính tăng cao nên lợi nhuận sau thuế quý 4/2012 vẫn ghi nhận mức tăng 33,3% so với cùng kỳ, đạt 2,4 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, HMH lãi 33,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 6,6% so với cùng kỳ năm 2011. EPS đạt 3.447 đồng/CP.

Báo cáo tài chính chi tiết

KQKD 2012: HMH lãi 33,7 tỷ đồng, EPS đạt 3.447 đồngHMH

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 130,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 105,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,8 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX34,0 0,0 (0,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,2 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược