HMH

Công ty Cổ phần Hải Minh (HNX)

Phân phối lợi nhuận: HMH trả cổ tức đợt 2/1202 bằng tiền 3%

Thời gian thực hiện: 28/12/2012.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/12/2012

Lý do và mục đích:

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012:

Tỷ lệ thực hiện: 3% (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

Thời gian thực hiện: 28/12/2012

Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/12/2012 và xuất trình Chứng minh nhân dân tại: Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Số 1 Đường Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.


Theo - StoxplusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 130,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 105,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,8 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX34,0 0,0 (0,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,2 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược