HMH

Công ty Cổ phần Hải Minh (HNX)

Kết quả kinh doanh: HMH lãi 31,3 tỷ đồng sau 9 tháng

Riêng quý 3/2012, HMH lãi sau thuế 2,28 tỷ đồng, giảm 27,62% so với quý 3/2011.

Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH) công bố BCTC quý 3/2012 của công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3 đạt hơn 10 tỷ đồng, tương đương bằng cùng kỳ nhưng nhờ tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần thấp hơn nên lãi gộp tăng 14,48% lên 3,4 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm mạnh từ 1,49 tỷ đồng cùng kỳ còn 551 triệu đồng quý 3/2012 nên lãi sau thuế quý 3/2012 đạt 2,28 tỷ đồng, giảm 27,62% so với quý 3/2011.

Lũy kế 9 tháng, HMH lãi 31,31 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q3/2012

Q3/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

10.05

10.13

-0.79%

27.43

27.01

1.55%

Giá vốn

6.65

7.16

-7.12%

18.14

17.99

0.83%

Tỷ trọng giá vốn/DT

66.17%

70.68%

 

66.13%

66.60%

 

LN gộp

3.4

2.97

14.48%

9.29

9.02

2.99%

LNST

2.28

3.15

-27.62%

31.31

29.8

5.07%


Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 130,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 105,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,8 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX34,0 0,0 (0,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,2 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược