HMH

Công ty Cổ phần Hải Minh (HNX)

HMH: Tổng Giám đốc đã mua 54.842 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 234.996 CP (tỷ lệ 3,25%).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Hùng

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: HMH

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 180.154 CP (tỷ lệ 2,49%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 54.842 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 54.842 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 234.996 CP (tỷ lệ 3,25%)

Ngày bắt đầu giao dịch: 13/07/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 17/07/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 130,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 105,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,8 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX34,0 0,0 (0,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,2 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược